Så laddar du elbilen när du bor i lägenhet

Allt fler köper elbil eller elhybrid och det ställer höga krav på laddstrukturen. Är du villaägare går det att lösa med en laddstation hemma, men vad gör alla som bor i lägenhet? Nedan kommer en närmare titt på vilka möjligheter som finns.

Något som ofta lyfts fram är att helt enkelt hyra en parkeringsplats med laddstolpe. För många som bor i lägenhet är det förstahandsvalet. Däremot är det långt ifrån realistiskt på alla platser i Sverige. I storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö kan kostnaden för en p-plats vara skyhög. Ofta är det också långa kötider på att få tag på en lämplig p-plats. En annan lösning är att ladda på jobbet. I så fall måste arbetsplatsen ha en lämplig laddstation, samt att det inte får vara för mycket konkurrens om platserna. Slutligen finns det publika laddstationer eller laddpunkter som är öppna för alla.

  • Parkeringsplats med laddstation.
  • Ladda på jobbet.
  • Publika laddpunkter.

Ladda elbil när du bor i bostadsrätt

Är du medlem i en BRF handlar mycket om att ni som har elbil sätter press på styrelsen. Trots allt pekar elbilstrenden spikrakt uppåt och om föreningen inte redan har elbilsladdare så är det hög tid att göra en investering. Antagligen blir det enklare att få igenom förslaget om medlemmar i styrelsen själva har elbil och verkligen ser behovet. Annars är ett bra tips att driva på för en enkätundersökning som kan reda ut hur många i BRF:en som vill ha laddplats. Kostnaden är givetvis viktig. Det handlar om installation, underhåll och vem som betalar för elen.

Skulle bostadsrättsföreningen installera laddboxar eller laddstolpar går det att argumentera att värdet ökar för alla lägenheter. Det blir mer anpassat för framtiden, när bensin- och dieselbilar börjas fasas ut. Samtidigt är det lätt att förstå att en ökning av avgiften lär ogillas av medlemmar som saknar elbil eller bil överhuvudtaget. Därför är det mest rättvist att bara höja för dem som faktiskt laddar sin elbil. Bäst är att välja en laddoperatör som erbjuder en tjänst där det går att se hur mycket en viss medlem laddar, så att kostnaden för förbrukad el kan fördelas efter användning.

Går det inte att få till någon gemensam lösning för elbilsladdning i BRF:en finns en annan väg. Du kan föreslå att du själv betalar för laddboxen. Sedan kan du få ett visst tillägg till din månadsavgift som kompenserar för din ökade elförbrukning.

Ladda elbil när du bor i hyresrätt

Bor du i hyresrätt brukar situationen vara lite besvärligare, eftersom allt hänger på fastighetsägaren. Många gånger har de varken tid eller energi för att engagera sig i frågan. Kanske kan du prata ihop dig med dina grannar? Om ni tillsammans vänder er till fastighetsägaren med krav på laddbox eller laddstolpar så är förhandlingspositionen mycket starkare. Fastighetsägaren ser att många av hyresgästerna kräver elbilsladdning och chansen finns att önskemålet går igenom.

Är intresset stort är nog många hyresgäster beredda att acceptera en liten höjning av hyran i utbyte mot den ökade bekvämligheten att kunna ladda sin elbil. Då bör fastighetsägaren definitivt se ett mervärde i investeringen och omgående vända sig till ett företag som erbjuder en lämplig lösning för fastigheten.

Ladda elbil på arbetsplatsen

Allt fler företagare ser till att deras anställda har möjlighet att ladda elbilen på jobbet. Det visar att företaget är miljömedvetet och ökar även attraktionskraften när det handlar om att locka till sig nya medarbetare. En sak som är viktig att veta är att elbilsladdning på arbetsplatsen förmånsbeskattas. På det sättet behandlas elbilar inte annorlunda mot om företaget hade stått för andra typer av drivmedel till sina anställda. Reglerna om drivmedelsförmån kan du läsa hos Skatteverket.

Ett annat upplägg är att anställda helt enkelt betalar för den el de laddar med. Moderna elbilsladdare kan till exempel vara utrustade med RFID och laddkort. Då går det att se vem som laddar och hur mycket el som förbrukas. Sedan kan den anställde betala månadsvis för sin elbilsladdning. Det gäller förstås att företaget väljer en tjänsteleverantör som erbjuder den typen av system.

Alla som bor i lägenhet har inte möjlighet att ladda på jobbet. Vissa kanske arbetar på distans och andra på en arbetsplats där det saknas laddstation. Det kan också hända att arbetsplatsen har för få laddboxar eller laddstolpar i förhållande till antalet fordon. I så fall finns risken att det inte går att ladda när det behövs som mest. En utväg är att vända sig till de publika laddplatser som finns till för allmänheten.

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du vill ladda elbilen på jobbet.

Publika laddplatser där du laddar när du vill

Det blir allt vanligare med offentliga platser där du kan ladda din elbil. Det kan handla om parkeringshus och parkeringsplatser, inte sällan i nära anslutning till gallerior, snabbmatsrestauranger och matbutiker. Ett problem med offentliga laddstationer är att du kanske sällan parkerar tillräckligt länge för att kunna ladda elbilen fullt. Däremot brukar det räcka med ungefär en timmes laddning för att täcka för en dags normal bilanvändning.

En positiv sak är att den politiska viljan är stor för att elektrifiera Sverige. Antalet laddplatser kommer fortsätta öka för varje år som går. Redan nu erbjuder till exempel Stockholm Parkering publika laddplatser och majoriteten av dem på besöksparkering. Ett annat exempel är hur Parkering Göteborg tagit fram en enkel lösning. Det finns också gott om kommuner som sett till att parkeringsplatser har möjlighet att ladda elbilen. I Danderyd finns exempelvis 51 publika laddplatser.

<p</p</p<Är>