En elektriker som ska dra el i en villa.

Rotavdrag för att anlita elektriker – så funkar det

Rotavdraget ger avdrag på att göra förbättringar i sitt hem, som att få nya elinstallationer. Läs här vilka regler som gäller och hur mycket rotavdrag du får göra.

Bild på artikelförfattaren Sara Nordström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 22.01.2024
Artikelns innehåll
 1. Vad är rotavdraget?
 2. Så mycket rotavdrag kan du få
 3. Elarbeten som du får rotavdrag för
 4. Regler för rotavdraget – vem får avdraget?
 5. Jämför priser på elarbeten

1. Vad är rotavdraget?

Rotavdraget är ett skatteavdrag för privatpersoner som ger 30 procent rabatt på arbetskostnaden för att anlita elektriker och andra slags hantverkare. Förkortningen ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Du behöver inte själv göra något för att få rotavdraget, utan företaget du anlitar gör avdraget på fakturan. Däremot är det bra att stämma av i förväg att rotavdraget kommer användas.

Rotavdraget ger alltså 30 procent rabatt på arbetskostnaden, inte för material eller eventuella kostnader för transport. Men eftersom arbetskostnaden ofta utgör en stor del av totala kostnaden gör rotavdraget stor skillnad.

Läs också: 6 tips för dig som ska anlita elektriker

2. Så mycket rotavdrag kan du få

Tidigare har taket för rotavdraget varit 50 000 kronor per person och år, men för 2024 höjs detta tillfälligt till 75 000 kronor. Samtidigt separeras rot och rut, som tidigare haft ett gemensamt tak på 75 000 kronor. Nu är det möjligt att göra avdrag för 75 000 kronor rot och 75 000 kronor rut. (Rutavdraget är avdraget för städning, flyttjänster, barnpassning, med mera.)

Höjningen för 2024 börjar dock gälla den 1 juli. Det betyder att gränsen 50 000 kronor i rotavdrag gäller fram till dess. Därefter får du göra avdrag för ytterligare 25 000 kronor under perioden 1 juli–31 december. Denna höjning har motiverats av regeringen som ett sätt att främja sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen.

3. Elarbeten som du får rotavdrag för

I de flesta fall får du rotavdrag när du anlitar en elektriker. Till exempel gäller det för att installera vägguttag, elcentraler, jordfelsbrytare, inbyggda spotlights och att dra el (samt eventuell grävning). Skatteverket anger bland annat att rot gäller för att "modernisera el" vilket inkluderar många slags elarbeten.

Det är lättare att ange vad rotavdraget inte gäller för:

 • Energideklarationer.
 • Enbart felsökning – men om det är i samband med reparation/underhåll är även felsökningen avdragsgill.
 • Eldragning i trädgården.
 • Installation eller reparation av larm eller övervakningskameror.
 • Reparation av system för lagring av egenproducerad elenergi – för det gäller inte heller avdraget för grön teknik.
 • Reparation av laddboxar – för det gäller inte heller avdraget för grön teknik.

Om du bor i bostadsrätt gäller rotavdraget endast för elarbeten "innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar", skriver Skatteverket. Om du bor i ett radhus som är en bostadsrätt gäller alltså inte rotavdraget för något slags elarbete på utsidan av huset.

Solceller och laddboxar: avdraget för grön teknik

Det är lätt att blanda ihop rotavdraget och det avdrag som finns för grön teknik. Det är ett annat avdrag som gäller för laddboxar, nätanslutna solcellssystem och lagring av egenproducerad el.

Läs också vår guide: Så installerar du en laddbox hemma

Avdraget för grön teknik gäller både installationsarbete och material, medan rotavdraget endast ger avdrag på arbetskostnaden. Det är därför ofta mer fördelaktigt med avdraget för grön teknik. Det går inte att både få rotavdrag och avdraget för grön teknik för samma arbete.

4. Regler för rotavdraget – vem får avdraget?

Här är en komplett lista på de regler som avgör om du kan nyttja rotavdraget:

 • Arbetet som utförs är godkänt för rotavdrag.
 • Du är minst 18 år gammal.
 • Du har rotavdrag kvar att använda.
 • Du är ägaren till bostaden där arbetet utförs. Rotavdrag finns alltså inte för arbeten i hyresrätter.
 • Bostaden är äldre än 5 år.
 • Du eller dina föräldrar bor helt eller delvis i bostaden. Rotavdraget är inte giltigt för en bostad du äger där dina barn eller din särbo bor.
 • Du betalar eller faktureras för arbetet.
 • Du är bosatt och betalar skatt i Sverige, alternativt är bosatt utomlands men tjänar minst 90 procent av dina förvärvsinkomster i Sverige.
 • Du har betalat in tillräcklig skatt under året för att kunna göra avdrag. Även pensionärer som betalat tillräcklig skatt får använda rotavdraget.
 • Bostaden där arbetet utförs ligger inom EU/EES eller Schweiz.

Det är alltså helt okej enligt Skatteverket att använda rotavdraget för arbeten i fritidshus, även fritidshus utomlands som ligger inom EU/EES eller Schweiz.

Kom ihåg att du som faktureras för arbetet måste äga bostaden. Om bostaden har två ägare (eller fler) kan ni dela upp rotavdraget om ni vill, eller så kan avdraget baseras endast på en person.

Femårsregeln: för dig som bor i ett nytt hus

Rotavdraget gäller inte för nyproduktioner, med vissa undantag. Efter det år då bostaden byggdes färdigt måste det passera 5 år innan de ordinarie reglerna för rotavdrag börjar gälla. Låt säga att ditt hus byggdes 2023. Då måste åren 2024–2028 passera och först 2029 gäller de vanliga regler för rot.

Det finns dock arbeten som är giltiga för rotavdrag i nyproduktioner. Det är sådant som klassas som reparation och underhåll. Skatteverket skriver: "Reparation och underhåll är åtgärder som har till syfte att återställa eller bibehålla en byggnad i nyskick."

Det går inte att få rotavdrag för att bygga ett nytt hus.

5. Jämför priser på elarbeten

Det bästa sättet att hitta ett bra pris på elarbeten är att jämföra offerter från flera elektriker. Fördelen med att använda formuläret här på Elektriker.se är att elfirmorna vet att de konkurrerar om dig som kund, så de är noga med att lämna sina bästa erbjudanden.

Att använda vår jämförelsetjänst kostar ingenting och du förbinder dig inte till något.

Hitta lokala elektriker