En grupp glödlampor hängande från taket.

Elbesiktning – ett skydd för person och egendom

Något inte alla är medvetna om är att du som bostads- eller fastighetsägare är ansvarig över husets elanläggning, något som inkluderar löpande underhåll och elbesiktningar när det krävs. Här förklarar vi allt du behöver veta om vad en elbesiktning är och varför det är viktigt.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 20.07.2023

Inför ett hus- eller lägenhetsköp kan det vara en god idé att genomföra en elbesiktning. Det säkerställer att bostadens elanläggning inte har några brister och kan hjälpa med att upptäcka eventuella olagliga elinstallationer genomförda av den tidigare ägaren.

Vad är en elanläggning?

En elanläggning, även kallad starkströmsanläggning, innefattar alla fast anslutna elinstallationer i en bostad eller fastighet. Vägguttag, lamputtag och elledningar är exempel på delar som ingår i bostadens elanläggning.

En elcentral kan beskrivas utgöra elanläggningens hjärta. Elcentralen kallas ofta även för proppskåp eller säkringsskåp och används för att fördela elektrisk ström till elanläggningens olika delar.

Visa mer

Framförallt gamla hus uppförda innan år 1970 tenderar att utgöra en särskild brandrisk. Det beror delvis på slitage och åldrande materiel, men också på att de inte är anpassade för mängden eldrivna apparater vi idag tar för givet i många hem.

Vad är en elbesiktning?

En elbesiktning, även kallat elrevisionsbesiktning, är ett sätt att ta reda på om en elanläggning har några brister som behöver åtgärdas. Syftet med elbesiktningen är att förebygga skador på personer och egendom.

Elbesiktningen genomförs av en kvalificerad elbesiktningsman eller besiktningsingenjör. Besiktningsmannens roll är att granska bostadens elanläggning och upprätta ett besiktningsprotokoll som förtydligar eventuella brister som måste åtgärdas.

Därför är elbesiktningen viktig

Syftet med en elbesiktning är att identifiera och förebygga brister i elanläggningar innan de riskerar leda till att personer eller egendom skadas – exempelvis genom elbränder eller andra elrelaterade olycksfall.

Förutom säkerhetsaspekten kan en elbesiktning innan ditt bostadsköp dessutom hjälpa dig undvika dyra tvister med den tidigare ägaren. Konflikter gällande vad som räknas som dolda fel eller inte efter ett genomfört bostadsköp kan annars vara svåra att utreda i efterhand.

Med en elbesiktning kan du upptäcka eventuella brister i god tid. På så sätt har du och säljaren möjlighet att reda ut vem som bär ansvaret för att åtgärda felen redan innan bostadsköpet.

Så går en elbesiktning till

Under en elbesiktning granskar en kvalificerad elbesiktningsman eller besiktningsingenjör elanläggningens kablar, eluttag, kopplingspunkter och elcentral. Besiktningsmannen kontrollerar även att alla elinstallationer är fackmannamässigt utförda.

Efter genomförda mätningar och riskbedömningar dokumenterar besiktningsmannen eventuella brister i ett besiktningsprotokoll. Det kan exempelvis handla om trasiga eluttag, en defekt elcentral eller olagligt genomförda elinstallationer.

Finns det dokumenterade brister i besiktningsprotokollet är det anläggningsinnehavaren som är ansvarig att åtgärda dessa. Gäller det din egna privatbostad är det du som är innehavaren, men rör det någon annan typ av fastighet kan innehavaren även vara ett företag eller en förening.

Läs även: 6 tips för dig som ska anlita elektriker

När behöver man göra en elbesiktning?

Som innehavare av en elanläggning i en bostad eller fastighet är du ansvarig för att elanläggningen är säker och fungerar som den ska. Det innefattar skötsel, fortlöpande underhåll och att alla elinstallationer utförs av kompetenta och, där det krävs, behöriga elektriker.

Någon exakt definition av vad fortlöpande underhåll innebär eller hur ofta en elanläggning ska besiktigas finns dock inte. Vid vissa tillfällen är det emellertid särskilt rekommenderat att besiktiga och eventuellt uppdatera elanläggningen.

Innan du köper hus eller lägenhet

Som husägare står du som ansvarig över elanläggningen. Därför är det en god idé att redan innan bostadsköpet genomföra en elbesiktning. Det gäller framförallt vid köp av äldre hus som ofta har slitna och åldrade materiel, men även i nyare hus eller lägenheter finns risken att det genomförts olagliga och bristfälliga elinstallationer.

Det är värt att notera att en elbesiktning inte normalt ingår i en vanlig hus- eller lägenhetsbesiktning. Därför måste du i de flesta fall själv anlita en behörig elbesiktningsman som kan genomföra besiktningen och säkerställa att elanläggningen inte har några brister.

När elanvändningen förändras

Ska du installera laddbox till elbil, bygga hemmaspa eller renovera din bostad är det viktigt att se över elanläggningen. Om den visar sig vara otillräcklig i förhållande till den förändrade elanvändningen kan det leda till en överbelastning och ökad brandrisk.

När fastighetens försäkringsbolag kräver det

Äger du en fastighet och står som anläggningsinnehavare är du ansvarig för att boende eller medarbetare, kunder och andra besökare kan vistas säkert i fastigheten.

I många fall kan ditt försäkringsbolag begära att du som försäkringstagare och anläggningsinnehavare genomför regelbundna elbesiktningar. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2022:3) kan du läsa mer om kraven på innehavarens fortlöpande kontroll av elanläggningar.


Hitta elektriker i närområdet