En vit Kia Niro laddar på en parkering i ett bostadsområde.

Så skaffar du laddstolpar till din BRF

Nu finns det mer än en halv miljon laddbara bilar i Sverige. Det gör att allt fler bostadsrättsföreningar och samfälligheter ser ett behov av laddboxar. Då väcks frågor om vilket laddsystem som passar och inte minst om vem som ska stå för kostnaden. En hjälp är det statliga bidraget som täcker upp till 50 procent av investeringen.

Bild på artikelförfattaren Sara Nordström.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 24.11.2023

Även du som bor i en BRF eller samfällighet ska förstås kunna ladda din bil hemma. För att det ska bli verklighet behövs viss planering och medhåll från dina grannar, men det är inte så komplicerat som du tror. Använd den här guiden och ta hjälp av formuläret här på El.se för att jämföra laddboxinstallatörer.

Artikelns innehåll
 1. Debitering för elbilsladdningen
 2. Bidrag till BRF:er och samfälligheter
 3. Val av laddboxar och laddsystem
 4. Undersök intresset och övertyga styrelsen
 5. Jämför flera alternativ innan ni bestämmer er

1. Debitering för elbilsladdningen

Den stora frågan brukar vara hur man ska ta betalt av medlemmarna som laddar. Olika BRF:er väljer olika lösningar för debitering. Nedan är några vanliga alternativ som ni kan diskutera.

Förutom att medlemmen debiteras för el och driftskostnader kan föreningen eventuellt besluta om ett påslag för att betala av investeringskostnaden.

 • Debitera för varje kWh: Det går att mäta laddningen och låta varje användare få en individuell debitering varje månad. Till exempel kan ni ta hjälp av lösningar som innebär att den som laddar får identifiera sig genom att logga in i en app eller använda en RFID-tagg (en "blipp"). Antingen kan föreningen debitera medlemmarna eller så debiteras de direkt av leverantören.
 • Eget elavtal per laddstolpe: Om varje laddplats tillhör ett visst hushåll går det att teckna ett eget abonnemang för varje individuell laddstolpe. Då betalar den enskilde medlemmen för den laddstolpens förbrukning.
 • Schablonavgift för alla som laddar: Ett annat alternativ är att alla som använder en laddplats får betala lika mycket som tillägg till den vanliga parkeringsavgiften.

2. Bidrag till BRF:er och samfälligheter

Bostadsrättsföreningar som vill investera i elbilsladdning behöver inte stå för hela finansieringen själva. Som en morot för att driva på klimatomställningen ger Naturvårdsverket ett "Ladda bilen"-bidrag till bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och andra organisationer. Detta bidrag täcker upp till 50 procent av kostnaderna för material och installation, inklusive eventuell grävning och liknande åtgärder. Den nuvarande gränsen för bidrag är 15 000 kronor per laddpunkt.

3. Val av laddboxar och laddsystem

Montering

Laddboxar kan monteras på väggar, stolpar eller med en anordning från taket. Väggmontering är billigast. Ofta är det smidigt och kostnadseffektivt att välja laddboxar med dubbla uttag.

Laddeffekt

Vilken maxeffekt för laddarna som är lämplig får ni hjälp att ta reda på av installationsföretagen som ni har kontakt med. Det går också att ta hjälp av en elkonsult för att gå igenom föreningens elsystem. Om det är tänkt att medlemmarna ska kunna ladda över natten behövs relativt låg effekt och absolut inga dyra snabbladdare.

Läs också: Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Begränsning av effekttoppar

En BRF med effektavtal behöver betala en högre effekttariff om en högre effekttopp nås vid någon tidpunkt under en månad. Det betyder att det kan vara ekonomiskt värt att investera i ett laddsystem som förhindrar att föreningen hamnar i en högre effekttariff.

Smarta laddsystem med lastbalansering kan styra laddningen så att effekten i varje pågående laddning sänks när den totala effektanvändningen är hög. Det vill säga att laddningen kommer att gå långsammare om många bilar laddas samtidigt och de boende samtidigt förbrukar mycket el i sina lägenheter. Sedan under natten, när den totala elförbrukningen är lägre, kan laddeffekten höjas.

Lastbalansering innebär också att bostadsrättsföreningen troligtvis inte behöver uppgradera sitt elsystem inför installationen.

En parkeringsplats med en laddstolpe och en björk i bakgrunden.
Dubbla uttag ger en enklare installation på parkeringen.

OCPP

OCPP är bra för en BRF att känna till. Det står för Open Charge Point Protocol och är en standardiserad lösning för elbilsladdare. Om en laddbox har OCPP är den inte låst till en viss tjänsteleverantör. Det betyder att ni är fria att använda olika IT-system som erbjuds nu och i framtiden. Det kan vara nödvändigt för att kunna använda tredjepartstjänster som sköter debiteringen automatiskt per lägenhet.

OCPP underlättar också för att utöka antalet laddboxar i framtiden, eftersom laddboxar från olika tillverkare som har OCPP kan användas tillsammans. Det brukar vara långsiktigt lönsamt att välja ett skalbart laddsystem som gör att ni kan börja med ett fåtal laddstolpar och utöka antalet allt eftersom behovet ökar.

4. Undersök intresset och övertyga styrelsen

Vill du ha elbilsladdning inom din förening? Börja med att fråga hur många i din BRF som har elbilar eller laddhybrider, samt vilka som möjligen skulle välja en laddbar bil om det fanns laddplatser. Informera om att det är möjligt att välja ett skalbart system som innebär att ni kan installera ett fåtal laddstolpar och utöka antalet senare, om behovet växer.

Efter att du fått koll på intresset är det dags att övertyga även de som inte själva har ett behov av laddning. För att kunna installera laddstolpar krävs oftast bara ett beslut från styrelsen. Ett beslut från stämman krävs generellt bara om ni ska anlägga nya parkeringsplatser eller göra en annan stor förändring.

Här är några argument du kan använda i en motion för att övertyga styrelsen:

 1. Att kunna erbjuda elbilsladdning är attraktivt vid en bostadsförsäljning och höjer värdet på samtliga bostäder.
 2. Att bostadsrättsföreningar erbjuder elbilsladdning är nödvändigt för att samhället ska kunna göra en gemensam klimatomställning. Arbete för hållbarhet är även attraktivt vid bostadsförsäljning.
 3. Mängden elbilar ökar för varje år och behovet inom föreningen kommer bara att öka. En enskild medlem kan spara pengar på att skaffa elbil i och med att kostnaden för laddning är betydligt lägre än för bensin och diesel.
 4. Föreningen behöver inte betala hela investeringskostnaden. Naturvårdsverket står för upp till hälften av kostnaden för material och installation.
 5. Möjlighet till intäkter: om laddplatserna är öppna för allmänheten utanför BRF:en kan det generera extra inkomster och fylla på föreningens kassa. Alternativt att medlemmarna som laddar betalar ett påslag som på sikt gör att föreningen går plus på investeringen.

5. Jämför flera alternativ innan ni bestämmer er

Det är ingen bra idé att fokusera på en så låg investeringskostnad som möjligt utan att ta hänsyn till de löpande kostnaderna och eventuella framtida behov. Med det sagt ska ni inte heller betala onödigt mycket. Jämför olika installatörer för att ta reda på vad ni kan få för pengarna.

Använd formuläret på den här sidan för att enkelt komma i kontakt med upp till tre laddboxinstallatörer. Tjänsten är gratis och utan bindning.

Få erbjudanden på laddsystem